Tunnustus ja teavitus

Tunnustus

Ettevõtlusõppe programmi raames tunnustame parimaid ettevõtlusõppe läbiviijaid, õppesse panustajaid ning ettevõtlikke noori vastavalt tunnustamise statuudile.

Tutvu tunnustamise statuudiga: Edu ja Tegu tunnustamise statuut 2017

 

 2017. aastal said parima tiitli järgmised isikud ja asutused

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Võru Gümnaasium, mille direktor Karmo Kurvits ning huvi- ja projektijuht Andri Tallo on lisaks uue kooli edukale käivitamisele suutnud seal silmapaistvalt juurutada õpilasfirmade programmi. Nende tegevus on mõjutanud ettevõtlusõpet kogu Võrumaal – maakonnas on ühe elaniku kohta enim õpilasfirmasid. Kahe esimese õppeaastaga on tulemuslikult juhendatud 25 õpilasfirmat ja sel õppeaastal on loomisel juba 15 uut firmat, kaasa teeb üle poole 11. klassi õpilastest. Õpilasfirmade programm on muutnud kooli populaarseks ka gümnaasiumisse suundujate hulgas.

Aasta ettevõtluse õpetaja tiitli pälvis Pärnu Vanalinna Põhikooli huvijuht Marje Vaan, kes on loonud koolis süsteemi õpilaste ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusõppe juurutamiseks. Ta teeb koostööd erinevate partneritega väljapool kooli ja nõustab kolleege ettevõtlusõppe lõimimisel ainetundidesse. Tema eestvedamisel on algatatud majandusõppe tunnid, toimuvad karjääriõpetuse tunnid, õpilaste minifirma huviring ja omavalmistatud toodete laadad. Marje on innustanud õpilasi läbi viima erinevaid koostööprojekte. Ta on avatud muutustele, alati valmis uuteks väljakutseteks ja leiab võimaluse ka kõige keerulisemate ideede elluviimiseks.

Aasta ettevõtlusõppe mentor on Kuldar Leis, kes on juhtinud mitut firmat, praegu tegutseb ettevõtluskonsultandina ja on seotud erinevate ettevõtetega. Kuldari muljetavaldav kogemustepagas on teinud temast aktiivse asjaosalise erinevates ettevõtlusõppe alastes tegevustes, näiteks on ta osalenud mitu aastat äriideede arendamise programmi STARTER raames nii tudengitiimide mentorina kui võistluse hindamiskomisjoni töös. Kuldari pikaajaline ettevõtluskogemus võimaldab tal jagada nii valdkondlikke ekspertteadmisi kui juhtimisalaseid praktikaid ning seda jäätisest kuni moodsate ja innovaatiliste lahendusteni ehituses.

Aasta ettevõtlik õppur on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilane Marten Soeson, keda kirjeldatakse kui märkimisväärselt head õpilast, noort ettevõtjat, edukat ja järjekindlat sportlast, ettevõtlikku abiturienti ja vastutustundlikku kodanikku. Talle pakuvad huvi kõik ettevõtlusalased tegevused koolis ja linnas ning ta osaleb meeleldi erinevatel konkurssidel. TÜ teaduskooli kursused ettevõtlus- ja majandusõpetuse alal andsid talle head teadmised, kätt proovis ta alustuseks õpilasfirmas ja sealt edasi juba oma ettevõttes. Ettevõtlikku vaimu jagab Marten ka koolikaaslastele, võttes vastu uusi väljakutseid ja olles eestvedaja rollis.

Ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks valiti Katrin Kivisild, kelle tööandjaks on SA Innove. Katrin juhib ettevõtlusõppe programmi tegevussuunda, mis tegeleb ettevõtlusõppe laiendamisega üldharidus- ja kutsekoolidesse. Ta on andnud tähelepanuväärse panuse sellesse, et 14 kutsekooli asusid sellel õppeaastal ettevõtlusõppe mooduleid piloteerima. Lisaks aitab Katrin ettevõtlusõppe programmis nõu ja jõuga kaasa sellele, et Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmid ja Ettevõtliku kooli haridusprogramm koolides aina rohkem leviksid.

Loe pikemat uudist siit

Aasta parimad vasakult: Karmo Kurvits, Andri Tallo, Kuldar Leis, Katrin Kivisild, Marje Vaan, minister Mailis Reps, Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts

 

Teavitus

Koostöös partneritega korraldame ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet initsieerivaid üritusi ning koostame ja avaldame teavitusmaterjale.

Programmi infomaterjalid:

eestikeelne voldik õppuritele, õpetajatele

venekeelne voldik õppuritele, õpetajatele

eestikeelne voldik ettevõtjatele

venekeelne voldik ettevõtjatele

ingliskeelne voldik

Ettevõtlusõppe programmi kajastustega meedias ja koostööpartnerite väljaannetes saab tutvuda siin

Ole kursis huvitavate koolituste, ettevõtete ja koolide inspiratsiooniseminaride ning muude tegemistega Facebookis ja vaata videosid YOU TUBE kanalis.

Ettevõtlusõppe programmi Uudiskiri.  ilmub neli korda aastas.

melt_Sisi Reen_IMG_4054 loomehakk_1_auhindade andmine_IMG_1414 16.05 Idee konkurss 4 Melt_zhurii_IMG_3888