Teavitus ja tunnustus

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse  igal aastal ettevõtlikku, ettevõtlus- ja karjääriõpet edendavaid inimesi ja meeskondi – nii otseseid õppe läbiviijaid (koolid, õpetajad, koolijuhid) kui sellesse muul moel panustajaid.

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi juht Katrin Kivisilla sõnul on tunnustamise eesmärk tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Tunnustame õpetajaid ja haridusasutusi, kes on otsinud parimaid lahendusi, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpet mõjusalt ja süsteemselt rakendada ning seeläbi annavad noortele oskused ja teadmised enda elu juhtimiseks. Kiitust väärivad ka ettevõtlikud noored, kes on oma õppe raames omandatud arendatud idee ellu viinud ja leiavad aega ka teiste julgustamiseks ning inspireerimiseks. Märkame ja tunnustame neid ettevõtteid, asutusi, spetsialiste, eksperte, kes leiavad põhitöö kõrvalt aega, et hea koostööpartnerina oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ julgustas Kivisild kandidaate esitama.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õppijat, õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus- või karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on õppetöös saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja inspireerinud ka teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tunnustatakse  kooli, organisatsiooni, ettevõtet, gruppi või meeskonda, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat, ettevõtlikku töötajat, oma ala eksperti, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut.

Tiitliga Edu ja Tegu programmi aasta tegija tunnustatakse inimest, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi tegevustesse ning arendamisse.

Täpsed kategooriate tingimused on kirjas statuudis.

Laureaadid valib programmi esindajatest ja eelmise perioodi võitjatest koosnev komisjon. Komisjonil on õigus tõsta kandidaate sobivamasse kategooriasse, kui eksimus on märgatav (kogemata sattunud valesse kategooriasse) või kandidaat sobitub mitmesse kategooriasse ning kategooria valik vajab veidi laiemat arutelu. Mitmesse kategooriasse sobiva kandidaadi esitamisel tuleb kaaluda, millises rollis ta teeb neid tegevusi, mille alusel teda esitatakse. Komisjonil on õigus eemaldada nimekirjast kandidaadid, kelle kohta ei ole esitatud piisavalt põhjalikku ja adekvaatset infot,  mille põhjal oleks võimalik hinnata.

Tutvu – Edu ja Tegu tunnustamise statuut

2022. aasta parimad 

Aasta parimad vasakult: ettevõtlik õpetaja Urmas Persidski Tartu Kristjan jaak Petersoni Gümnaasiumist, ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Karjäärinõustajate Ühing (esindaja Tuuli Mekk), aasta mentor Rudolf-Gustav Hanni, Edu ja Tegu aasta tegija Kersti Loor (JA Eesti), ettevõtlikud õppurid Tallinna 21. Koolist Chris-Rico Lang, Henry Kask, Rasmus Riim. Fotograaf Joanna Jõhvikas

 

2021. aasta parimad 

Aasta parimad: ettevõtlus/karjääriõppe mentor Ida-Viru Keskhaigla (Tuuli Truupõld), aasta ettevõtlik õpetaja Margit Luts, Edu ja Tegu aasta tegija Margit Partei, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Viljandi Gümnaasium (direktor Juhan-Mart Salumäe), aasta ettevõtlik õpetaja Kristi Luik, aasta ettevõtlikud õppurid õpilasfirmast Spotter.

2020. aasta parimad 

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning ettevõtlikud õppijad on Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl Juhan Kangur ehk õpilasfirma EHA Tallinna 21. Koolist. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Triin Arva Saare Arenduskeskusest ning ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Erike Veide Haridus- ja Noorteametist.

2019. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja on MTÜ Ettevõtlusküla. Aasta ettevõtlik õpetaja on Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja EBSi Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch Aasta ettevõtlusõppe mentor on Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist. Aasta ettevõtlikud õppurid on Mihkel Mariusz Jezierski ja Sander Aukust (õpilasfirma Brand) Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on teavitustöö juht Liina Pissarev Tartu Ülikoolist.

2018. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Põlva Gümnaasium, aasta ettevõtlik õpetaja Elbe Metsatalu (Tallinna 21. Kool, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium). Aasta õppur on Merilin Priilinn-Türk (Tallinna 21. Kool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on Ander Hindremäe, aasta ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Jane Mägi (Kuressaare Ametikool).

 2017. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Võru Gümnaasium. Aasta ettevõtluse õpetaja Marje Vaan (Pärnu Vanalinna Põhikool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on ettevõtja Kuldar Leis. Aasta ettevõtlik õppur on Marten Soeson (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on Katrin Kivisild (SA Innove).