Tegevused

 

_GRT0318

Ettevõtlusõppe programm kestab perioodil 2016-2020. Programmi tegevuste ja eesmärkide saavutamiseks teevad igapäevaselt koostööd kaheksa Eesti kõrgkooli  ning mitmete teiste haridusega seotud asutuste kaasamõtlejad.  Kaasatud on ka ettevõtjate ja tööandjate esindusorganid. Antud mahuka programmi õnnestumiseks on tegevused jaotatud kuude valdkonda, projekti juhtpartner ehk see, kes kõik „ühtse vihmavarju alla“ ettevõtlusõpet arendama toob, on Tartu Ülikool.

Tegevussuunad

Tegevussuund 1 (toimis kuni 2018.a). Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine

Tegevussuund 2. Ettevõtlusõppe asjatundjate täienduskoolitused

Tegevussuund 3. Kooli ettevõtlikkuse ja praktilise ettevõtlusõppe toetamine

Tegevussuund 4. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine kõrgkoolides (eelinkubatsioon)

Tegevussuund 5. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamine (uuringud, lähetused)

Tegevussuund 6. Teavitus ja tunnustus