Tegevused

_GRT0318

Ettevõtlusõppe programm kestab 2016-2020. Programmi tegevuste ja eesmärkide saavutamiseks teevad igapäevaselt koostööd kaheksa Eesti kõrgkooli teadlased ning mitmete teiste haridusega seotud asutuste kaasamõtlejad.  Antud mahuka programmi õnnestumiseks on tegevused jaotatud kuude valdkonda, projekti juhtpartner ehk see, kes kõik „ühtse vihmavarju alla“ ettevõtlusõpet arendama toob, on Tartu Ülikool.

Tegevussuunad

Tegevussuund 1. Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine

Tegevussuund 2. Ettevõtlusõppe asjatundjate täienduskoolitused

Tegevussuund 3. Kooli ettevõtlikkuse ja praktilise ettevõtlusõppe toetamine

Tegevussuund 4. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine kõrgkoolides

Tegevussuund 5. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamine

Tegevussuund 6. Teavitus ja tunnustus

_GRT0388