Partnerid

Elluviija

Haridus- ja Noorteamet

Katrin Kivisild
E-post: katrin.kivisild@harno.ee

Partnerid

Haridus- ja Teadusministeerium

Riin Tamm
E-post: riin.tamm@hm.ee

Tartu Ülikool

Lilian Ariva
E-post: lilian.ariva@ut.ee

Tallinna Tehnikaülikool

Urve Venesaar
E-post: urve.venesaar@taltech.ee

Tallinna Ülikool

Sirje Rekkor
E-post: sirje.rekkor@tlu.ee

Eesti Maaülikool

Jüri Lehtsaar
E-post: jyri.lehtsaar@emu.ee

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Katrin Eha
E-post: katrin.eha@eek.ee

Estonian Business School

Kristiina Urb
E-post: kristiina.urb@ebs.ee

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kaari Kiitsak-Prikk
E-post: kaari@ema.edu.ee

Eesti Kunstiakadeemia

Sven Idarand
E-post: sven.idarand@artun.ee

Junior Achivement Eesti SA

Kersti Loor
E-post: kersti@ja.ee

MTÜ  Maakondlikud Arenduskeskused/Ettevõtlik Kool

Kristel Koddala
E-post: kristel.koddala@arenduskeskused.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Liisi Haas
E-post: liisi.haas@koda.ee

Eesti Tööandjate Keskliit

 

Teenusmajanduse Koda