Ettevõtlusõppe baaskoolitus

6-kuuline ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.

Programm koosneb 6 õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Sessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi läbinud õpetaja:

  • rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
    mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
    mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
    väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
    rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning õpetajatele osalemistasu  ei ole.

Vaata täpsemalt siit!

2019. aasta esimese koolitusprogrammi kohad on täis! Järgmise koolitusprogrammi kohta vaata info koolituskalendrist või eriti kiire info saamiseks jälgi Edu ja Tegu Facebooki lehte.

Loe veel: koolitusprogrammis osalejate lood teest ettevõtlusõppeni.

Baaskoolitus algas meeleoluka ja informatiivse tutvumisringiga