Ettevõtlusõpetaja meistriklass

Ootame ettevõtlus-ja majandusõpetajaid Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu koolitusele „Ettevõtlusõpetaja meistriklass“.

Koolituse eesmärk on arendada ettevõtlus- ja majandusõpetajate pädevust ettevõtlusõppe läbiviimisel ning oskusi, et professionaalsemalt ja metoodilisemalt arendada noorte ettevõtlikkust. Koolituse fookuses on ettevõtlikkust arendavad õppemeetodid, mida ainetundides rakendada, et muuta need huvitavamaks, kaasavamaks, praktilisemaks ja interaktiivsemaks ning pakkuda paremat sidusust teooria ja praktika vahel.

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitus kestab kuus kuud. Programm koosneb 6 moodulist, kokku 11 õppepäeva. Koolituse fookuses on ettevõtluspädevus ja ettevõtluspedagoogika, kuid läbivalt arendatakse õpetaja koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Õpetaja saab koolituselt kaasa palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogrammi läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu, väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut, rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat, omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis, kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest ning kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

Koolitus algab 6. märtsil 2019. aastal. Täpsem info ja registreerimine siin 

Hilisemate koolitusprogrammide infot jälgi  koolituskalendrist  või Edu ja Tegu Facebooki lehel.