Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Virtuaalseminarid

21.04 ja 24.05 kell 14.15-16.00 III kooliastme lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“  tutvustav seminar . Uue ainekava maht on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks: ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine, võimalused töömaailmas ning rahatarkus ehk finantskirjaoskus. Seminarid on identsed, loe lähemalt, vali sobiv aeg ja registreeru siin.

26.04 ja 13.05 kell 14.15-15.45 I kooliastme ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavaid töölehti tutvustav seminar. Töölehed on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, pidades silmas ettevõtluspädevusi. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana ja ka nt asendusõpetaja poolt, sest lehtede juures on õpetaja tööjuhend. Mõned töölehtedest sobivad ka 4. klassile. Sihtrühm: klassiõpetajad.
Registreeru siin 26.04.2021 seminarile
Registreeru siin 13.05 seminarile

 Koolide ja ettevõtete koostööseminar 5.05. Koolide ja ettevõtete kogemuslood ning soovitused, kuidas ühiselt õpe praktiliseks teha.  Registreerumine avaneb 12. aprillist.

Tulevased koolitused

Kevadised koolitused avaldame peale 13. aprilli
Sügis 2021. Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammid (eestikeelne ja venekeelne).
UUS! August 2021. Kogenud ettevõtlus ja karjääriõpetajate mentorkootsigu programm.
Programmidesse registreerumine avaneb mais! Kes ees, see sees.

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Loe lähemalt vasakpoolselt menüüribalt.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** – ajakava

30.-31.01.2020  Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
06.-07.02.2020  Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove
10.-11.09.2020  Ettevõtlusega alustamine. Meeskonnatöö ja juhtimine. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja nende integreerimine õppesse. TÜ
29.-30.10.2020  Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ (toimub veebipõhise kontaktõppena)
3.12.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech (toimub veebipõhise kontaktõppena)
2021 (aeg selgub olukorrast tulenevalt) Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine.

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm – ajakava

20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? TÜ
28.08.2020 Visuaalne mõtlemine. Ettevõtlusega alustamine ja turundusplaan. TÜ
17.-18.09.2020 Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus. EEK Mainor
15.-16.10.2020 Ettevõtte majandustegevus. Probleemõppe meetodid. EEK Mainor
19.-20.11.2020 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused. TLÜ
2021 (aeg selgub) Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. TÜ

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.