Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õpetajatel baasoskuste arendamiseks ning õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist, karjääripädevuste mudelist.  ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitused  

 

26.09.2023 Loovustehnikad ettevõtlusõppes (Tartu Ülikool, Tallinnas)
Koolituse eesmärgiks on anda ettevõtlus- ja majandusõpetajatele võimalus praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid ja oskus neid rakendada õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes.

29.09.2023 Eneseanalüüs ja arenguvõimalused loovmeetodite abil (Tartu Ülikool, Tallinnas)
Koolituse eesmärk on enda arenguvõimalsute leidmine loovate meetoditega.

Koolituste info

Sügisel pakub Edu ja Tegu viimaseid koolitusi enne programmi lõppu! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee

Veebiseminarid 

26.09.2023 kell 15:00-16:30 Ettevõtluspädevuse ja rahatarkuse arendamine lihtsustatud õppekava õpilastele. Tutvustame materjale, mis on mõeldud lihtsustatud õppekaval õppivatele 2.–5. klassi õpilastele, anname ülevaate “Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed” I ja II osa kogumikes käsitletud teemadest, mõistetest ja praktilistest ülesannetest.