Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.


August

23.08.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö arendamine ettevõtlusmeeskondadega**, Kuressaare, Tallinna 19, ruum 213 (EBS)
Koolitus annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.

27.-28.08.2018 Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes**, Tartu, Ülikooli 18 ruum 228 (TÜ)
Koolitus annab meeskonna juhtimiseks vajalikud oskused ja nende arendamine läbi toote- ja/või teenusearenduse protsessi.


September

19. ja 26.09.2018 Juhtimisalaste pädevuste arendamine**, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitusel käsitletakse kaasaegseid juhtimisteooriaid ja nende rakendamisvõimalusi õppetöö läbiviimisel.

26.-27.09.2018 Teaduse kommertsialiseerimine*, Tartu, Ülikooli 20-320  (TÜ)
Koolitusel käsitletakse kommertsialiseerimisprotsessi tüüpe ja etappe, õpitakse analüüsima teaduspõhise ettevõtluse ärivõimalusi kodu- ja rahvusvahelises ettevõtluskeskkonnas ning proovitakse teaduspõhise äriidee ja ärimudeli ning ettevõtte põhiprotsesside planeerimist.


Oktoober

02.-03.10.2018 Kaasaegsete turunduspädevuste arendamine**, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitusel tutvustatakse  sotsiaalmeedia turunduse strateegiaid ja taktikaid, õpitakse analüüsima erinevaid e-turunduskanaleid ja mõistma veebilehe optimeerimise põhialuseid.

19. ja 22.10.2018 Loovustehnikad ettevõtlusõppes**, Tartu, Ülikooli 20-320  (TÜ)
Koolitusel õpitakse kasutama erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja ettevõtlikkust arendavates praktilistes töödes.

23.-24.10.2018 Maaettevõtluse mooduli rakendamine*, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitus annab ülevaate maaettevõtluse mooduli programmist ning teadmisi ja oskusi mooduli rakendamiseks ettevõtlusõppes.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus


Sügissemester

Maksumuudatused 2018.a., Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (SA Innove)

Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö arendamine ettevõtlusmeeskondadega**, Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (EBS)

Tehnoloogiaettevõtlus*, Tartu,  kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TÜ)

Start-up ettevõtte protsessi juhtimine, Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TTÜ)

Start-up innovatsioonimudeli ülekandmine traditsioonilisse ettevõttesse, Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TTÜ)

Finantsalaste teadmiste ja oskuste arendamine ettevõtlusõppes, Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TTÜ)

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades*, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TLÜ)

Õpilase ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes**, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TLÜ)

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TLÜ)

 

Koolituskava täieneb pidevalt! Tulevaste koolituste kohta saab operatiivselt infot läbi ettevõtlusõppe programmi Facebooki konto aadressil www.facebook.com/ettevotlusope

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.