Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Koolitused

Pädevuste arendamise koolitused: 

09.06.2021 Kuidas mõtestada õppimist ja kujundada õppijat toetavat keskkonda ettevõtluspädevuse arendamisel? (ZOOM-is, TalTech)

15.06.2021 Digitehnoloogia rakendamine ettevõtlusõppes ja ettevõtluspädevuse lõimimisel teistesse ainetesse (ZOOM-is, TalTech)

18.08. ja 15.09.2021 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (TÜ)

September 2021 (1 päev) Persoonibränding (EEK Mainor)

September-oktoober 2021 (2 päeva) Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks (TLÜ)

Oktoober 2021 (1 päev) Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht (EEK Mainor)

Oktoober 2021 (1 päev) Kuidas lõimida ettevõtlusõpet üld- ja erialaõppega koolis? (TLÜ)

Oktoober-november 2021 (2 päeva) Lapse ettevõtluspädevuse arengu toetamine ning mänguliste tegevuste läbiviimine alushariduses (TLÜ)

November 2021 (1 päev) Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale (EEK Mainor)

Sügis 2021 (1 päev) Veenev esinemine/Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks (TalTech)

Sügis 2021 (2 päeva) Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses (EMÜ)

Sügis 2021 (2 päeva) Riskijuhtimine ettevõttes (EMÜ)

Pikemad koolitusprogrammid:

UUS! 17.08-19.10 Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses”. 

Ootame programmi osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel. Kolme mooduli käigud ootavad ees põnevad ettevõttekülastused, juhtimissimulatsioonis osalemine, teadmised ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast, mentorlusest ja coachingust. Registreerumine, kandideerimistingimused ja lisainfo ülaloleval lingil, tähtaeg 14. juuni!

Sügis 2021 (11 päeva) Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm)
Sügis 2021 (11 päeva) Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, venekeelne rühm)

 

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Loe lähemalt vasakpoolselt menüüribalt.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** – ajakava

30.-31.01.2020  Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
06.-07.02.2020  Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove
10.-11.09.2020  Ettevõtlusega alustamine. Meeskonnatöö ja juhtimine. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja nende integreerimine õppesse. TÜ
29.-30.10.2020  Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ (toimub veebipõhise kontaktõppena)
3.12.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech (toimub veebipõhise kontaktõppena)
28.06.2021 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine. (HARNO)

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm – ajakava

20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? TÜ
28.08.2020 Visuaalne mõtlemine. Ettevõtlusega alustamine ja turundusplaan. TÜ
17.-18.09.2020 Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus. EEK Mainor
15.-16.10.2020 Ettevõtte majandustegevus. Probleemõppe meetodid. EEK Mainor
19.-20.11.2020 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused. TLÜ
27.08.2021 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. TÜ

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.