Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2019. aasta koolitused

2019. aastal toimuvad 6 eraldi koolitusest koosnevad pikad koolitusprogrammid ning üksikud ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused, mille toimumise info avaldame jooksvalt.

Ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused

Ettevõtlusõppe seminarid venekeelsetele koolidele – семинары обучения предпринимательствa (на русском языке) (Innove, Lõõtsa 6, Tallinn)

Приглашаем вас на серию мероприятий клуба инвесторов, проводимых в рамках программы предпринимательства Edu ja Tegu при поддержке SA Innove. Мы предлагаем бесплатное обучение для учителей в интерактивной форме с живыми примерами и практическими заданиями. Пройдя курс обучения с нами, вы будете обладать хорошими базовыми знаниями о современной экономике и предпринимательской среде. Вы поймете, насколько плотно связаны наша повседневная жизнь, устройство государственной социальной системы, личные качества человека и тенденции рынка труда будущего. Tемы и pегистрирование 

Cледите за информацией на Facebook:Уроки предпринимательства в каждую школу .

 

November

12. ja 19.11.2019 Ettevõtlikkust toetavad õpetamismeetodid koolis õpetavale mentorile – kuidas muuta tund õpilastele huvitavaks?** (TLÜ, Tallinn, Narva mnt 29-A046 ja Uus-Sadama 5 – M648, vt täpsemalt programmist)
Koolitus on suunatud ettevõtjatele ja mentoritele, kes annavad koolides erinevate haridustasemete lõikes ettevõtlikkust toetavaid aineid või külalistunde, eesmärgiga anda teadmisi ja oskuseid õppetöö interaktiivsemaks läbiviimiseks. Koolitusel arendatakse pedagoogilisi teadmisti ja oskusi ning omandatakse õpetamismetoodika, mis toetab õppijate ettevõtlikkuse arendamist.

18.11.2019 Mentorluse meistriklass**, (EBS, Tallinn, Lauteri 3, ruum täpsustub)
Koolitus annab nii õpetajale-õppejõule kui külalisena õppetöös osalejale baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina õppeprotsessis. Käsitletakse teemasid nagu õpilas- või üliõpilasmeeskondade töö juhtimine eelinkubatsiooniprotsessis ehk kuidas õpilastega koos äriideed otsida ja seda valideerida, kuidas õppureid tulemuslikult nõustada, millised on peamised meeskonnatöö probleemid ning millist nõu võiks saada startup ettevõtjalt.

20.11.2019 Loovkirjutamise töötuba õppejõududele II** (EEK Mainor, Tallinna õppekeskus, Suur-Sõjamäe 10a, ruum 217)
Koolitus annab ülevaate peamistest reklaamitekstide formaatidest ning võimaluse kirjutada ise nelja peamist reklaamiteksti formaati.
Õppetöö toimub 10.15 kuni 16.00. Info ja registreerumine katrin.eha@eek.ee

20.11 ja 27.11.2019 Finantsmajanduslikud aspektid ettevõtlusainete õpetamisel**, (EMÜ, Tartu, Kreutzwaldi 1a-0015)
Koolitus on abiks õpetajale-õppejõule, kes soovib täiendada oma teadmisi finantsvaldkonnast ettevõtluses. Käsitletakse olulisi ettevõtlusega seotud finantsmajanduslikke aspekte ettevõtte loomisest kuni finantsaruannete analüüsini.

28.11.2019 Ettevõtete ja koolide koostööseminar (Erinevate Tubade Klubi, Kastani 42, Tartu)
Seminarile on oodatud haridusasutuste ja ettevõtete esindajad, et kuulata-jagada häid praktikaid, kuidas mõjusal ja põneval moel koostöös õpetada ning ühiseit koostööideid genereerida ja kontakte vahetada. Seminaril saad teada:
Kuidas tehakse Eesti koolides koostööd ettevõtetega, et noortele haridust päriselulisemaks muuta ja töömaailma tutvustada
Kuidas siduda ettevõtte tegevusvaldkond õppetööga
Kuidas motiveerida noori õppima ja toetada neid elukutsevalikul võimalikult varakult
Millised on ettevõtete võimalused noorte seas silma paista
Õpime teiste kogemustest ehk millised on kogemused koostööst, mis kasu see toonud on, mida tasub hea koostöö nimel teha, mida vältida
Mida ja kuidas noored tahavad – ehk kuidas neid õppima motiveerida
Registreeru siin 

 

Detsember

2.12.2019 Ettevõtluspädevuse enesehindamise rakendamine õppetöös** (TTÜ, Tallinn,  Akadeemia tee 3 ruum SOC-308)
Koolitusel tutvustatakse ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendit ja tuuakse praktilisi näiteid harjutustest, mida õppetöös rakendada.
Õppetöö toimub 10.00 kuni 17.00.

9.12.2019 Mõtestatud õppetegevus ja aktiivõppemeetodid ettevõtlusõppes** (TÜ, Tallinn,  Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3-311)
Koolitusel tutvustatakse tunni planeerimise erinevaid mudeleid ning antakse juhiseid, kuidas õppeprotsessi eesmärgistada ja õppimise-keskselt kavandada ning tutvustatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja tehnikaid. 
Õppetöö toimub 10.15 kuni 17.30.

 

Pikad koolitusprogrammid

NB! Jaanuaris 2020 avame  6-kuulise ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kolmanda lennu, eeljärjekorda saab registreeruda: katrin.kivisild@innove

 

28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***, täiendav õpperühm, (SA Innove, õppesessioonid toimuvad Eesti erinevates paikades) kohad on täis

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolituisest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid  toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ajakava:

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised

I moodul – 28.-29.08.2019 STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda?” (Tartu, SPARK)

II moodul – 19.-20.09.2019 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus (Tallinn, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17)

III moodul – 10.-11.10.2019 Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused (Tallinn, Maakri kvartal, Maakri 19/21)

IV moodul – 15.11.2019 Ettevõtte majandusarvestus. Probleemõppe meetodid (ettevõtluskeskkonnas, koht täpsustub)

V moodul – 13.12.2019 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused (ettevõtluskeskkonnas, koht täpsustub)

VI moodul – 30.-31.01.2020 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine (Tartu, sTURTUp Day)

 

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

 

6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*  kohad on täis

I moodul: Ettevõtlusõppe korraldamine koolis (TLÜ) – toimunud 6.-7.03.2019
II moodul: Enesejuhtimisoskuste arendamine (TLÜ) – toimunud 10.-11.04.2019
III moodul: Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis (EEK Mainor) – toimunud 14.-15.05.2019
IV moodul: Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine (TalTech) – toimunud 26.-27.08.2019
V moodul: Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega (TalTech) – toimub 10.-11.10.2019 Tallinnas, Ehitajate tee 5, U06-A 101.
VI moodul: Parimad praktikad ja kokkuvõte (EEK Mainor) – toimub 5.11.2019 Tallinnas, Suur-Sõjamäe 10a-217

 

 

Lõppenud koolitused

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** 

 

Mida õppisid koolitusprogrammis esimese lennu osalejad?

Loe intervjuusid ettevõtlusõppe programmi baaskoolitusel osalejatega ettevõtlusõppest, koolitusest ja headest õpetamise praktikatest.

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt ja Uudiskirjast 

 

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.