Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Pädevuste arendamise koolitused, praktikate jagamise seminarid 2022. aastal

 

28.01.2022 Aktiivõppemeetodid karjääri-ja ettevõtlusõppe teemade käsitlemisel õppetöös (vene keeles, veebipõhise kontaktõppena, Tartu Ülikool)

18.03 ja 14.04.2022 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (Tartus, Tartu Ülikool)

18.08 ja 16.09.2022 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (Tallinnas, Tartu Ülikool)

 

Koolitusprogrammid

26. jaanuar – 31. mai 2022 Karjääriõppe koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel , mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. 

Programm koosneb 6. koolitusmoodulist:

26.01.2022, I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (Tartu Ülikool)
17.-18.02.2022, II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (Tartu Ülikool)
14.-15.03.2022, III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (Tallina Ülikool)
7.-8.04.2022, IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (Tallinna Tehnikaülikool)
12. – 13 05.2022, V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis  (Tartu Ülikool)
31.05.2022, VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (Tartu Ülikool)

Täpsem info  Kertu Irdi’lt (kertu.ird@ut.ee)

Loe lähemalt ja registreeru pogrammi esimesele moodulile SIIN

NB! Tutvu ka tasulise Ettevõtlusõpetaja mikrokraadi programmiga (Tallinna Ülikool, 4.03.2022-18.06.2023)

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid

6-mooduli pikkune Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase) on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

 27. august 2021 – märts  2022 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm) . 

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.