Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuste koolitused ja seminarid 

14.03.-18.04.2023 Tasuta veebikursus ehk MOOC: Hakka ettevõtjaks. START (veebiõpe, TÜ)
Kursuse eesmärgiks on arendada õppijate baasteadmisi ettevõtlusest, julgustamaks neid looma oma ettevõtet. Kursus sobib nii gümnaasiumi- ja kutsehariduse õppuritele, kui ka täiskasvanutele, kes soovivad omandada baasteadmisi ettevõtlusest. Õppimine kursusel toimub e-õppena Moodle’i õpikeskkonnas õppijale sobival ajal.

31.03. ja 14.04. Ettevõtlus ja maksud (Tartus, EMÜ)

 10.04.-11.06.2023 e-kursus Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (Veebiõpe, TLÜ, 2 rühm)
Kursuse eesmärk on kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtlus- ja karjääriõppest ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse või elukestva õppe kontekstis. E-kursusel õppimine toimub Moodle’i keskkonnas ning õppimist toetavad ava- ja lõpuseminar Zoomi keskkonnas.

e-kursuse Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes 1. rühma toimumisaeg: 23.01.-26.03.2023

 

Karjääriõppe koolitused 

Karjääriõppe meistriklass on kolmest koolitusest koosnev sari, mis mõeldud juba kogenud töötavatele spetsialistidele. Kaks koolitust toimusid 2022. aastal, kolmas 2023. aastal. 

 Meistriklass III. Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine (TLÜ, Tallinnas). – NB! Täpne aeg selgub.  

5.01.-15.05.2023 Karjääriõppe koolitusprogramm (kolmas rühm)

NB! Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka programmi üksikutel moodulitel! Registreerumiseks kliki mooduli pealkirjal.

Karjääriõppe koolitusprogramm koosneb 6 moodulist, mille toimumisajad on järgmised:
05.-06.01.2023 I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (TÜ)
01.-02.02.2023 II moodul  Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (TÜ)
21.-22.02.2023 III moodul  Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (TLÜ)
23.-24.03.2023 IV moodul  Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (TalTech)
18.-19.04.2023 V moodul  Karjääriõppe läbiviimine koolis (TÜ)
15.05.2023 VI moodul  Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (TÜ)

Täpsem info:  Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

13.02-17.04.2023 Tasuta veebikursus ehk MOOC: Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan (veebiõpe, TÜ)
Kursuse eesmärk on kujundada arusaam, mis on karjääri kujundamine, miks see on vajalik ning kuidas endas karjääri kujundamiseks vajalikke oskusi arendada. Kursuse käigus on võimalik koostada oma karjääriplaan. Mõeldud koolilõpetajatele ja teistele, kes soovivad planeerida enda karjääriteed. Osalemine veebi teel etteanetud perioodi jooksul. 

Kutsekoolidele

30.08.2022-05.05.2023 “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli koolitajate õpiring

Liitumine ja lisainfo: katrin.kivisild@harno.ee  

Mida hindasid koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.