Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Pikemad koolitusprogrammid

6-mooduline Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase) on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Loe lähemalt vasakpoolselt menüüribalt.

 27. august 2021 -14. jaanuar 2022 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm) Grupp on täis. 

17.08-19.10 Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses”. Kohad on täis.

Pädevuste arendamise koolitused

18.08. ja 15.09.2021 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (TÜ)

22.09.2021 Persoonibränd – tööriist oma tööelu disainimiseks! (EEK Mainor)

22. ja 29. oktoober ning 18. ja 25. november 2021  Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks (TLÜ)

27.10.2021 Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht (EEK Mainor, info katrin.eha@eek.ee)

01., 08., 15. 0ktoober ja 16. november 2021 Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse (TLÜ)

03.11.2021 Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale (EEK Mainor, info katrin.eha@eek.ee)

01. ja 08. detsember 2021 Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis? (TLÜ)

Sügis 2021 (1 päev) Veenev esinemine/Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks (TalTech)

Sügis 2021 (2 päeva) Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses (EMÜ)

Sügis 2021 (2 päeva) Riskijuhtimine ettevõttes (EMÜ)

3.-4. november 2021 Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents, Tallinn, Filmimuuseum ja virtuaalselt. Info tulekul.

 

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.