Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume 6-osalisi pikki põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Koolitused ettevõtluspädevuste arendamiseks

02.12.2020 E-äri loomine ja kasvatamine. EEK Mainor (toimub hübriidkoolitusena, kuni 10 osalejat auditooriumis ja ülejäänud veebis)
Koolitusel tutvustatakse e-äri loomise, haldamise ja kasvule viimise põhimõtteid. Töötoa tulemusena saab osaleja ülevaate, kuidas toimib müügile orienteeritud e-äri.
Täiendav info ja registreerumine Katrin Eha,  katrin.eha@eek.ee

09.12.2020 LinkedIn kui turundajate ja müüjate igapäevane töövahend. EEK Mainor (toimub hübriidkoolitusena, kuni 10 osalejat auditooriumis ja ülejäänud veebis)
Koolituse eesmärgiks on  tutvustada LinkedIni platvormi, kui ühte võimalikku ettevõtte, iseenda profiili ja B2B turunduskanalit.
Täiendav info ja registreerumine Katrin Eha,  katrin.eha@eek.ee

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

Populaarse 6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
AJAKAVA

Moodulite toimumisajad:
11.-12.03.2020 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis TLÜ
6.08.2020  Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine I TalTech
24.-25.09.2020 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega TalTech
7.-8.10.2020  Enesejuhtimiseoskuste arendamine TLÜ (toimub veebipõhise kontaktõppena)
30.10.2020 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine II TalTech (toimub veebipõhise kontaktõppena)
5.-6.11.2020 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis EEK Mainor (toimub veebipõhise kontaktõppena)
26.11.2020 Parimad praktikad ja kokkuvõte EEK Mainor (toimub veebipõhise kontaktõppena)

Koordinaator Tartu Ülikool, täpsem info Ülle Kesli  ulle.kesli@ut.ee.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** (kohad on täis!)
UUS AJAKAVA

Moodulite ajakava:
30.-31.01.2020  Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
06.-07.02.2020  Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove
10.-11.09.2020  Ettevõtlusega alustamine. Meeskonnatöö ja juhtimine. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja nende integreerimine õppesse.
29.-30.10.2020  Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ (toimub veebipõhise kontaktõppena)
3.12.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech (toimub veebipõhise kontaktõppena)
4.12.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine. NB! Viimane moodul lükkub edasi uude aastasse.

Koordinaator HARNO. Täpsem info Katrin Kivisild katrin.kivisild@harno.ee

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm (kohad on täis!)
UUS AJAKAVA

Moodulite ajakava:
20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda?
28.08.2020 Visuaalne mõtlemine. Ettevõtlusega alustamine ja turundusplaan.
17.-18.09.2020 Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus. EEK Mainor
15.-16.10.2020 Ettevõtte majandustegevus. Probleemõppe meetodid. EEK Mainor
19.-20.11.2020 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused. TLÜ
11.12.2020 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. NB! Viimane moodul lükkub edasi uude aastasse.

Koordinaator HARNO. Täpsem info Katrin Kivisild katrin.kivisild@harno.ee

Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab jooksvalt uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused: Kristi Krilovs (IVEK) kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.