Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuste koolitused ja seminarid 

8.11.-12.12.2022 MOOC – Hakka ettevõtjaks. START (Veebiõpe, TÜ)
Vaba ligipääsuga e-kursus ehk MOOC mahuga 1 EAP ehk 26 tundi on suunatud kõigile huvilistele, kes kaaluvad või on otsustanud alustada ettevõtlusega. Kursuse esmärgiiks on anda osalejatele baasteadmised ettevõtlusest julgustamaks neid looma oma ettevõtet. Kursus sobib väga hästi ka gümnaasiumi valikaineks. 

30.11.2022 Ettevõtluspädevusi arendava mängu “Ettevõtlusseiklus” tutvustav seminar . Loe mängu kohta lähemalt siit .

8.12.2022 Olulised ühinguõiguslikud etapid ettevõtluses (Tartu, EMÜ)

13.12.2022 Vastutustundlik tarbijakäitumine ja ettevõtlus: kuidas tõsta teadlikkust inimkonna mõjust planeedile? (Tallinnas, TalTech)
Kliimamuutuste mõju on nähtav ja tuntav, kuid tänaseni ei ole me ühiskonnana teinud piisavaid pingutusi planeedi jätkusuutlikuks kasutamiseks. Koolitusel tuleb juttu jätkusuutlikust ettevõtlusest ning selle olulisusest, kuid ka jätkusuutlikust tarbijakäitumisest. Arutletakse vastutustundliku tootmise ja tarbimise vajalikkusest ja võimalustest ning antakse kaasa töövahendid, mida kasutada uue põlvkonna ettevõtjate ja tarbijate õpetamisel. 

14.12.2022 Digistrateegia (Tallinnas, EEK Mainor)

23.01.-26.03.2023 e-kursus: Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (Veebiõpe, TLÜ)
Kursuse eesmärk on kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtlus- ja karjääriõppest ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse või elukestva õppe kontekstis. E-kursusel õppimine toimub Moodle’i keskkonnas ning õppimist toetavad ava- ja lõpuseminar Zoomi keskkonnas.

 

Karjääriõppe koolitused 

17.10.2022 – 17.12.2022. MOOC – Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan. (Veebiõpe, TÜ)
Vaba ligipääsuga e-kursus ehk MOOC annab eelkõige noortele, aga ka teistele, kes soovivad oma karjääri teadlikult kujundada, hea võimaluse seada eesmärke ja teha plaane oma unistuste poole liikumiseks. Kursus sobib väga hästi gümnaasiumi valikaineks. Kursuse eesmärk on mõista, mis on karjääri kujundamine, miks see on vajalik ning kuidas endas karjääri kujundamiseks vajalikke oskusi arendada, õppe käigus valmib oma karjääriplaan. Registreerumine on lõppenud.

 

Karjääriõppe meistriklass on kolmest koolitusest koosnev sari, mis mõeldud juba kogenud töötavatele spetsialistidele.

24.- 25.11.2022 Meistriklass I. Värbamisest töösuhte lõpetamiseni – kõik, mida karjäärispetsialist võiks teada (TÜ, Tallinnas, Teatri väljak 3).
Koolitus eesmärk on saada ülevaade töötaja elutsüklist organisatsioonis ja inimeste juhtimise põhimõtete parimatest praktikatest. Koolitaja: pikaaegse personalijuhi kogemusega karjäärinõustaja Kristel Ainsalu.

6.-7.12.2022 Meistriklass II. Õnnelik karjäär karjäärispetsialistina (TÜ, Tallinnas Teatri väljak 3).
Kursuse eesmärk on sõnastada oma sihid, analüüsida arenguvõimalusi, valmib karjäärispetsialisti rahuldustpakkuv karjääriplaan. Koolitaja: karjäärinõustaja ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa.

11.-21.01.2023 Meistriklass III. Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine (TLÜ, Tallinnas). 

5. jaanuar – 15. mai 2023 Karjääriõppe koolitusprogramm – vaata infot allpool olevast pikkade koolitusprogrammide rubriigist 

Pikad koolitusprogrammid

UUS TOIMUMINE (viimane Edu ja Tegu raames)

5. jaanuar – 15. mai 2023 Karjääriõppe koolitusprogramm (kolmas rühm)

NB! Koolitusprogrammile registreerumiseks kliki I mooduli pealkirjal.

Karjääriõppe koolitusprogramm koosneb 6 moodulist, mille toimumisajad on järgmised:

5.-6. jaanuar 2023 I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (TÜ)
1.-2. veebruar 2023 II moodul  Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (TÜ)
20.-21. veebruar 2023 III moodul  Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (TLÜ)
23.-24. märts 2023 IV moodul  Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (TalTech)
18.-19. aprill V moodul  Karjääriõppe läbiviimine koolis (TÜ)
15. mai 2023 VI moodul  Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (TÜ)

Täpsem info:  Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid

20. september 2022 – 17. jaanuar 2023  Karjääriõppe koolitusprogramm (teine rühm)

NB! Võimalik on osaleda ka üksikutel moodulitel. Registreeru koolitusele klikkides mooduli pealkirjal

Programm koosneb 6. koolitusest:
20.-21.09.2022, I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (TÜ)
10.-11.10.2022, II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (TÜ)
01.-02.11.2022, III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (TLÜ)
17.-18.11.2022, IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (TalTech)
08.-09 12.2022, V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis  (TÜ)
17.01.2023, VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (TÜ)

27. juuni 2022 – 20. jaanuar 2023 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, viimane toimumine) – registreerumine on lõppenud

Programm koosneb kuuest koolitusest:
27.-29.06.2022: I SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääripädevused (TÜ)
22.-23.09.2022: II SESSIOON: Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond (HARNO)
13.-14.10.2022: III SESSIOON: Karjääri kujundamine (TÜ)
10.-11.11.2022: IV SESSIOON: Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük (HARNO)
8.-9.12.2022: V SESSIOON: Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine (HARNO)
20.01.2023: VI SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika, reflektsioon, praktilise tunni läbiviimine (TÜ)

Täpsem info: Ülle Kesli (ulle.kesli@ut.ee)  ja Katrin Kivisild (katrin.kivisild@harno.ee)

Loe osalejate tagasisidet siit 

Kutsekoolidele

Kuupäev selgumisel!  Ettevõtluspraktika mooduli piloteerimistulemuste seminar 

30.08.2022-05.05.2023 “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli koolitajate õpiring

Liitumine ja lisainfo: katrin.kivisild@harno.ee  

Lasteaedadele 

6.12.2022 kell 13-15 Ettevõtlikkust ja rahatarkuse lõimiva õppematerjali “Vinks-Vonks I avastab ja seikleb” tutvustus.

Loe materjalide kohta siit. Õpperaamatu saadame osalejatele postiga.

 

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.