Koolitused

 

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.


November

01.11.2018 Investeerimine iseendasse ning läbi enesejuhtimise finantsilise vabaduse saavutamine**, Tallinn, Lõõtsa 4 (SA Innove)
Kui inimene omab piisavat pädevust tegemaks julgeid investeeringuid eelkõige iseendasse, siis seeläbi paraneb ka finantsiline seis läbi oma uue, õigema tunnetuse! Krüptorahandus – kas jätkusuutlik lahendus täiuslikule finantsvabadusele?

6.-7.11.2018 Maaettevõtluse mooduli rakendamine*, Tartu, Eesti Maaülikool, ruum täpsustub (EMÜ)
Koolitus annab ülevaate maaettevõtluse mooduli programmist ning teadmisi ja oskusi mooduli rakendamiseks ettevõtlusõppes.

8.11.2018 Start-up innovatsioonimudeli ülekandmine traditsioonilisse ettevõttesse**, Tallinn, Ehitajate tee 5, ruum U03-224 (TTÜ)
Koolituse eesmärgiks on start-upi faasi ja innovatsiooni protsessi erisuste ja sarnasuste tundmaõppimine. Antakse innovatsiooni protsessi ettevõttesse rakendamise ülevaade reaalsete kaasuste põhjal – millised on muutuste läbiviimise väljakutsed ja millised on teoreetilised raamistikud läbiviidavatele protsessidele.

08.-09.11.2018 Kastist välja – ettevõtjad koolitavad!***, toimumiskoht täpsustub (SA Innove)
Koolitusel osalenu on saanud praktilise kogemuse isikliku idee mudeldamisel ja arendamisel. Koolituse läbinu omab kogemust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ja ettevõtluspädevuste lõimimisel teiste õppeainetega.

13.11.2018 Ettevõtlusõppe kavandamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*,Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ) – jääb osalejate vähesuse tõttu ära
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja kasutab raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel ning teab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid.

13. ja 20.11.2018 Juhtimisalaste pädevuste arendamine**, Tartu, Eesti Maaülikool, ruum täpsustub (EMÜ)
Koolitusel käsitletakse kaasaegseid juhtimisteooriaid ja nende rakendamisvõimalusi õppetöö läbiviimisel.

14.11.2018 Instagram I, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn (EEK Mainor)
Koolituse läbinu õpib tundma ja arendama ühte digipädevuse tööriista Instagrami, omandab Instagrami kasutamise õppemetoodika, teab Instagrami turunduskanalina kasutamise põhimõtteid, oskab analüüsida ja luua kõnetava sisuga Instagrami postituse/konto ning teab põhimõtteid ja nippe, mida kasutada äriidee turundamisel.
Registreerumine: katrin.eha@eek.ee

15.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?**, Tallinn (TLÜ) – jääb osalejate vähesuse tõttu ära
Koolitusel osalenu mõtestab enesejuhtimist (oma motivatsiooni ja emotsioonide reguleerimise oskuseid) ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse osana ja omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud enesejuhtimise oskuste arengu toetamiseks enda klassiruumis.

20.11.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades*, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja teab, kuidas  raamistiku põhimõtteid kasutadaettevõtlusõppe planeerimisel, mõistab ettevõtlusõppe baasmooduli pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid ning teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.

21.11.2018 seminarKool ja ettevõte – koostööst sünnivad tulevikutegijad“, Pärnu, A. H. Tammsaare pst 4a/6 (Estonia Resort Hotel and Spa konverentsiruum)
Seminari eesmärk on soodustada koolide koostööd ettevõtetega. Seminaril kuuleme inspireerivaid kogemuslugusid koostöövormidest, mida Eesti koolides ja ettevõtetes tehtud on. Päeva teises pooles toimuvas praktilises töötoas luuakse ise uusi projekti ideid. Seminarile on oodatud ettevõtete ja hariduse valdkonna esindajad, et loodavate kontaktidega kohe koostööd realiseerima hakata!

21.11.2018 Nipid õppejõududele ja õpetajatele, kuidas õpetada üliõpilasi ja õpilasi paremini Instagrami kasutama, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn (EEK Mainor)
Koolituse läbinu õpib tundma ja arendama ühte digipädevuse tööriista Instagrami, oskab õpetada Instagrami kasutamist, tunneb ja teab põhimõtteid ja nippe, mida kasutada äriidee turundamisel, omandab teadmisi ja oskusi, kuidas kasvatada Instgarmi konto jälgijaskonda, sh omandab konto jälgijaskonna kasvatamise põhimõtteid.
Registreerumine: katrin.eha@eek.ee  

22.11.2018 Ettevõtlusõppe hindamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid, kasutab ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe moodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.

27.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?**, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab mõtlemisoskuseid (kognitiivseid protsesse) ja äriideede elluviimise valdkonda ettevõtluspädevuse osana ning omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud väärtust loova mõtlemise ja äriideede elluviimise valdkonna arengu toetamiseks enda klassiruumis.

28.-29.11.2018 Ettevõtlusõppejõu meistriklass. I moodul: Ettevõtlusprotsess ja meeskonnatööSuur-Sõjamäe 10a, Tallinn (EEK Mainor)
Ettevõtlusõppejõu meistriklassi kahe mooduli läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu; väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut; rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat; omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis; kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse- ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest.


Detsember

11.-12.12.2018 Ettevõtlusõppejõu meistriklass. I moodul: Ettevõtlusõppe planeerimine ja loovusSuur-Sõjamäe 10a, Tallinn (EEK Mainor)
Ettevõtlusõppejõu meistriklassi kahe mooduli läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu; väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut; rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat; omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis; kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse- ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest.

17.12.2018 Videote kasutamine ettevõtlusõppes , Tallinn, Uus-Sadama 5, ruum M-543 (TLÜ)
Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid võimalusi video salvestamiseks, töötlemiseks ja videot sisaldavate õpiobjektide loomiseks ning nende rakendamiseks õppeprotsessis (metoodilised lahendused).

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

 

Koolituskava täieneb pidevalt! Tulevaste koolituste kohta saab operatiivselt infot läbi ettevõtlusõppe programmi Facebooki konto aadressil www.facebook.com/ettevotlusope

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.

 

Koolituste eesmärk on tagada kõikidel haridustasemetel õppetööd läbiviivate spetsialistide innovaatiline hoiak ja valmisolek ettevõtlusõppe läbiviimiseks ning arendada õppetööd läbiviivate ettevõtjate pedagoogilisi oskusi.  Selleks teevad 8 kõrgkooli, SA Innove, Junior Achievement Eesti ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus tihedat koostööd, et välja töötada uued, innovatiivsed ettevõtlusõppe ja ettevõtluspedagoogika alased täienduskoolitusprogrammid ja juhendmaterjalid ning viia koolitusi läbi interaktiivselt ja uudseid metoodikaid kasutades, lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõttest ning sihtrühma vajadustest.

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised ja sisaldavad palju meeskonnatööd