Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele:

*Ettevõtlusõppe ning ettevõtlus- ja karjääripädevusi lõimivad ainekavad, õppematerjalid üld-, kutse- ja kõrgharidusele;
*Ettevõtluspädevuse mudel abiks õppija pädevuste arendamiseks;
*Ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendav õppematerjal lasteaedadele;
*Koolitused, koolitusprogrammid, seminarid, konverentsid, suvekoolid;
*Äriideede arendamise programm STARTER õppuritele.

Vaata rohkem: Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlus- ja karjääriõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames kõigile haridustasemetele ja -liikidele välja töötatud 16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja metoodika ning muud tugimaterjalid toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtluspädevuse arendamisel ning ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv metoodika!

Leia endale sobiv metoodika ja tutvu materjalidega siin

Täienduskoolitused

Täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele, karjäärispetsialistidele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste toetamiseks ning õpetajate/õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- ja ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Rahastame koolide liitumist haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool ning JA Eesti õpilasfirmade programmiga, samuti pakume tuge Edu ja Tegu metoodika rakendamisel. Võrgustiku üritused toetavad heade praktikate jagamist.

Vaata edasi, kuidas alustada ja arendada ettevõtlus- ja karjääriõpet koolis

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Regioonides toimuv äriideede arendusprogramm STARTER aitab nelja kuu jooksul läbi töötubade ning valdkonnapõhise nõustamise ja mentordamise arendada õppijal oma ideed elujõuliseks. Programmi lõpus saavad parimad meeskonnad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.  STARTER pakub praktilist võimalust akadeemilise õppe rikastamiseks kutse- ja kõrgkoolidele ning gümnaasumidele. Lisaks korraldab Edu ja Tegu STARTERi töötubasid koolides kohapeal.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Programmis läbiviidav seire ja teaduslikud uuringud annavad sisendit metoodika,  õppematerjalide, koolituste arendamiseks selliselt, et pakkuda koolide vajadustele vastavat tuge. Toome nö maale häid välispraktikaid.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (sügisel) parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning ettevõtlikke õppureid viies kategoorias.  Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt suvekoole, konverentse, ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht.

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitamine on avatud sügisel)

Programmi toetavad:

Tunnistuse sai ettevõtlusõppe koolitusprogrammi viimane lend

20.jaanuar 2023

Lõputunnistuse said Edu ja Tegu viimases pikas ettevõtlusõppe koolitusprogrammis osalenud õpetajad ja spetsialistid. Palju õnne koolidele, kuhu kõik need uued teadmised ja inspiratsioon suunatakse. 6 kuu jooksul väisati erinevaid ettevõtteid, jagati omavahel väljakutseid ja häid praktikaid, kuulati loenguid ning praktiseeriti aktiivseid metoodikaid. Lisaks tunti rõõmu suurepärase sünergiaga grupist, kellega ka edaspidi ettevõtlusõppe teemasid arutada ja üksteist toetada. Palju õnne lõpetajatele, kellel oli võimalus osaleda neljandas ehk viimases Edu ja Tegu koolitusprogrammis! Angela Loot,  Tallinna Arte Gümnaasium Erika Kuningas, Tallinna Ettevõtlusküla / Huvikeskus Kullo Evelin Teiva, Kadrina Keskkool Heidi Plumberg, Tartu Rakenduslik Kolledž Jaanika Toomi, Käru Põhikool Kaire Pajanen, Rakvere Reaalkool Kaisa Vaher, Tartu Kesklinna Kool Karina   Vaiksaar, Saaremaa Noorsootöö Keskus Karin-Kitty Repson, Jakob Westholmi Gümnaasium Kati Undla, Viljandi Kutseõppekeskus Kristel Ainsalu, Eesti Töötukassa Kristi Aulik, Orissaare Gümnaasium Kristi Soondra, Sindi Gümnaasium Liisa Hanso, Pärnu Ülejõe Põhikool Maile Pent, Turba Kool Marge Raal, Käru Põhikool Merle Haug, Eesti Töötukassa Merli Lindberg, […]

Vaata edasi

Üritused