Ettevõtlusõppe moodulid

Ettevõtlusõppe programmis välja töötatud ettevõtlusõppe moodulitest saavad õpetajad ja õppejõud praktilist abi ettevõtlusõppe kavandamiseks ja sobivate eakohaste eesmärkide ning õpiväljundite valimiseks. Ühtlasi on moodulite kirjeldustes soovitused õppe- ja hindamismeetodite valikuks.

Õpetaja saab tuge ja kindlust ettevõtlusõppe rakendamiseks ning loodetavasti ka ideid, kuidas ettevõtlusõpet kavandada ja läbi viia. Lisaks arvestavad väljatöötatud moodulid eakohaseid võimeid ja tööturu vajadusi. Kuna moodulite õpiväljundid lähtuvad ettevõtluspädevuses sisalduvatest pädevustest, mida on moodulite väljatöötamisel arvestatud, annab see võimaluse nö kriitiliselt üle vaadata ka juba olemasolevad ettevõtlusained ning neid vajadusel edasi arendada.

Ettevõtlusõppe baasmoodulid on juba osaliselt kättesaadavad kõikidele ettevõtluse õpetajatele ja ettevõtlust õpetavatele spetsialistidele. Alginfo moodulite sisu kohta leiab allolevatelt linkidelt, jooksvalt täiendame kodulehte valmivate moodulitega.

2018. aastal valmivad ka pedagoogilised juhtnöörid, mis aitavad õpetajal oma õpetamispraktikat kriitiliselt hinnata ning soovi korral end programmi täienduskursustel vajadusest lähtuvalt täiendada.

Ettevõtluse baasmoodulitele on lisaks mooduli kirjeldusele välja töötatud ka e-tugi Moodle kursuste baasil. Täpsemate moodulite kirjelduste, juhtnööride ning e-kursuse rakendamiseks palume pöörduda allolevate kontaktisikute poole. 

 

Ettevõtlusõppe moodulid ja nende asukohad andmebaasides haridustasemete kaupa

Ettevõtlusõppe moodulid üldharidusele

Moodul I, II, III ja IV astme õppuritele: Ettevõtluspädevuse lõimimine õppeprotsessi kirjeldustesse  Mooduli asukoht   Kontakt; Kädi Alanurm, kadi.alanurm@innove.ee

Valikaine ja -kursuse moodul III ja IV astme õppuritelePõhihariduse mooduli asukoht   ja Gümnaasiumihariduse mooduli asukoht   Kontakt: kädi Alanurm, kadi.alanurm@innove.ee 

Tabel: Ettevõtlusõppe moodulid üldharidusele

 

Ettevõtlusõppe moodulid kutseharidusele

Baasmoodulid kutsestandardi 2., 3., 4. ja 5. taseme õppuritele: Kutsehariduse baasmoodul (2.-5. tase), Kutsehariduse baasmoodul (4. ja 5. tase vene keeles)

Moodulite asukoht     Moodle kursused   Kontakt: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee

Spetsialiseerumismoodulid kutsestandardi 4. ja 5. taseme õppuriteleTeenindus, Loovettevõtlus, Tehnikaettevõtlus (sh tootmine) Moodulite asukoht , Kontakt Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee 

Tabel: Ettevõtlusõppe moodulid kutseharidusele

 

Ettevõtlusõppe moodulid kõrgharidusele

Baasmoodul bakalaureuseõppe magistriõppe doktoriõppe õppuritele:  Kõrghariduse baasmoodul Moodle asukoht , Kontakt: Anneli Rumm, anneli.rumm@eek.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Tehnoloogia ettevõtlus Moodle asukoht , Kontakt: Urve Venesaar, Urve.Venesaar@ttu.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Loovettevõtlus (sh humaniora) Moodle asukoht, Kontakt: Anneli Rumm, anneli.rumm@eek.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Sotsiaalne ettevõtlus Moodle asukoht, Kontakt: Anneli Rumm, anneli.rumm@eek.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Maaettevõtlus. Kursus koosneb kahest osast:  Moodle asukoht 1    Moodle asukoht 2 Kontakt: Jüri Lehtsaar, jyri.lehtsaar@emu.ee 

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Teaduse kommertsialiseerimine. Moodle asukoht  Kontakt: Aivar Pere, Aivar.pere@ut.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Piirideülene ettevõtlus Moodle asukoht Kontakt: Anneli Rumm, anneli.rumm@eek.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Kasvuettevõte Moodle asukoht Kontakt: Anneli Rumm, anneli.rumm@eek.ee

Spetsialiseerumismoodul kõrghariduse kõigi astmete õppuritele: Metsandus Moodle asukoht Kontakt: Jüri Lehtsaar, jyri.lehtsaar@emu.ee

Lisaerialamoodul tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Ettevõtlusõppe õpetaja lisaerialamoodul (24 EAP): Moodle asukoht – tekib 2018. Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee 

Lisaerialamoodul tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Ettevõtja baaskursus  Moodle asukoht  Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee 

Lisaerialamoodul tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Ettevõtluspedagoogika Moodle asukoht Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee 

Lisaerialamoodul tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes Moodle asukoht Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee 

Lisaerialamoodul tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Ettevõtluspedagoogiline praktika Moodle asukoht  Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee 

Tabel: Ettevõtlusõppe moodulid kõrgharidusele