Kool ettevõtlikuks

Euroopa komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse. Sinna kuuluvad tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise. Edu ja Tegu programmis on välja töötatud Eesti jaoks kohandatud ettevõtluspädevuse mudel.

Ettevõtluspädevust saab rakendada ükskõik millisel eesmärgil ja valdkonnas, see ei pea olema kitsendatud ettevõtlusõppe konteksti.  Küll aga on ettevõtlikkuse arendamiseks oluline õppijale pakkuda uudseid ja arenemist võimaldavaid olukordi ja tegevusi. Selleks vajaliku metoodika ja koolitustega toetab koole Edu ja Tegu programm. Programmi tegevustes on osalenud üle 300 kooli.

Kuidas on see kõik õpetajale kasulik?

Ettevõtlik hoiak on arendatav ning seda tuleb asuda kujundama võimalikult varakult. Oskused lahendada probleeme, leida ideid ja neid ellu viia ning iseseisvalt ja teistega koostöös väärtust luua on parim, mida õpetaja/õppejõud õppijale õpetada saab. Kool saab pakkuda õppija ettevõtlikkust soodustavat ja toetavat keskkonda, arendada ettevõtlikkust süsteemselt ja läbivalt kõigis ainetes aktiivsel ja praktilisel moe ning kaasata vajalikke partnereid. Ettevõtlusõpet piloteerivad ja praktiseerivad juba paljud kutse- ja üldhariduskoolid üle Eesti (loe lähemalt SIIT).

Edu ja Tegu koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatavad avatud taotlusvooru projektikonkursid toetavad koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd.

Edu ja Tegu programm toetab koolide ettevõtlusõpet läbi kolme erineva võimaluse, mida saab kas eraldi või ka koos rakendada.  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse koordineeritud haridusprogramm „Ettevõtlik kool” tegeleb ettevõtlikkuse süsteemse arendamisega üldharidus- ja kutsekoolides. Junior Achievement Eesti pakub ettevõtlus- ja majandusõpet ning õpilasfirmade programme üldharidus- ja kutsekoolides. Kujundusel on välja toodud erinevad kooli ettevõtlikkust toetavad tegevused.

Lisaks on õpetajatele võimalik osaleda koostöös kaubanduskojaga korraldatavatel ettevõtete ja koolide koostööseminaridel ning õppida teiste kogemustest.

Äriideede arendamise programm STARTER on võimalus siduda õppeainega kui ka kaasata mitteformaalse võimalusena. STARTER on mõeldud kõrgkoolidele, kutsekoolidele ning gümnaasiumitele.

Vaata videost, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel.

Kas Sinu kool on juba ettevõtlike koolide kaardil? 

 

jaeestiivek