Kool ettevõtlikuks

Euroopa komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse. Sinna kuulub tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise. Eesti jaoks kohandatud ettevõtluspädevuse mudeliga saab tutvuda SIIN. 

Ettevõtlikkuspädevust saab rakendada ükskõik millisel eesmärgil ja valdkonnas. See ei pea olema kitsendatud ettevõtlusõppe konteksti.  Küll aga on ettevõtlikkuse arendamiseks oluline õppijale pakkuda uudseid olukordi, võimalusi ja tegevusi, mis võimaldavad õppija pidevat arengut. Ja just seepärast usume, et koolid peaksid toetama ettevõtlikkuse arenemist.

Kuidas on see kõik õpetajale kasulik?

Ettevõtlikke hoiakuid tuleb asuda kujundama võimalikult varakult ning neid saab kujundada kõigis. Oskused enda ideid ellu viia ning iseseisvalt ja teistega koostöös väärtust luua, on parim, mida õpetaja/õppejõud õpilasele/üliõpilasele õpetada saab. Need oskused on eluaegsed ja kujundavad nii inimest kui ka majanduskeskkonda ning meie ühiskonda laiemalt.

Selgitades, miks on hea olla ettevõtlik, millist kasu toob ettevõtlus ja miks on vaja seda õppida, toetatakse ettevõtliku hoiaku kujundamist üldharidus- ja kutsekoolides. Aidatakse kaasa, et ettevõtlusõpe muutuks elulisemaks. Korraldatavad projektikonkursid soodustavad koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd. Ettevõtlusõpet piloteerivad juba paljud kutse- ja üldhariduskoolid üle Eesti (loe lähemalt SIIT).

Meie programmis töötavad praktilise ettevõtluse arendamise ning koolis ettevõtlikkuse toetamisega kaks programmi: Ida-Viru Ettevõtluskeskuses (IVEK) koordineeritud haridusprogramm „Ettevõtlik kool” ja Junior Achievement Eesti (JA). Vaata videost, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel.

jaeestiivek