Ettevõtete ja koolide koostööseminarid

Ettevõtete ja koolide koostööseminarid toovad kokku õpetajad, koolijuhid ja ettevõtete esindajad, et üheskoos kuulata kogemuslugusid koostöövõimalustest ja vormidest. Esinejad tutvustavad ühiselt tehtud pikemaid ja lühemaid projekte ning üheskoos arutletakse võimaluste üle, kuidas ettevõtjaid õppetöösse kaasata nii, et koostööst oleksid huvitatud mõlemad osapooled ning õppija saadav kasu oleks uute teadmiste ja kogemuste näol võimalikult suur. Et viia kokku erinevate regioonide ettevõtjaid ja koole, toimuvad ka seminarid erinevates kohtades, nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui Ida-Virus. Koostööst sünnivad tegijad1

Ettevõtete ja koolide koostööseminaride kogemuslugusid saab lugeda uudistest ning ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikust! 

Seminaride toimumisajad ilmuvad koolituskalendris ning Edu ja Tegu Facebooki lehel.