Juhtkomitee liikmed

Margus Haidak –            Juhtkomitee      esimees,      Haridus-      ja      Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja (aseesimees Kristi Ploom, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna programmijuht);

Helen Põllo –                Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja (asendusliige Mari Tikerpuu Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert);

Pille Liblik –                 Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  üldharidusosakonna  asejuhataja (asendusliige Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert);

Vilja Saluveer –            Haridus-   ja   Teadusministeeriumi   õpetajaosakonna   asejuhataja (asendusliige Kristi Mikiver, Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja);

Ardo Rohtla –               Haridus-   ja   Teadusministeeriumi   noorteosakonna   asejuhataja (asendusliige Reelika Ojakivi, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja);

Anette Järvpõld –          Majandus-   ja   Kommunikatsiooniministeeriumi   majandusarengu osakonna peaspetsialist (asendusliige Mikk Vainik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert);

Mait Palts –                   Eesti   Kaubandus-   Tööstuskoja   peadirektor   (asendusliige   Liisi Hansen, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht);

Toomas Tamsar –         Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja;

Merlin Salvik –             Teenusmajanduse    Koja    haridus-    ja    tööelu    töörühma    juht (asendusliige Evelyn Sepp, Teenusmajanduse Koja tegevjuht).