Sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalne ettevõtlus aitab õpetajal koos õpilastega läbi õppeprotsessi kodukanti arendada  

Mervi Raudsaar
PhD  sotsiaalse ettevõtluse dotsent, Tartu Ülikool

Tänapäeval räägitakse väga palju ettevõtlusest ja selle õpetamisest. Enamikes valdkondades peetakse seda ka loomulikuks ja välja on kujunemas ettevõtja kui karjääri üks valikutest. Kuid on erialasid ja valdkondi, kus ettevõtlus ei ole veel nii iseenesest mõistetav ja seostatav. Üks neist valdkondadest on sotsiaalsfäär ja ka avalik sektor. Kuid ka nende valdkondade jaoks on olemas oma ja rahvusvaheliselt täiesti tunnustatud ettevõtlus ja selleks on sotsiaalne ettevõtlus.

Õpetajate jaoks on ilmselt põhihuvi, kuidas koos oma õpilastega teha midagi, millest kogukonnal tõeliselt kasu oleks ja seda läbi õppeprotsessi. Sellest kõigest räägime sotsiaalse ettevõtluse täienduskoolitustel. Koolitusele on oodatud õpetajad erinevatelt haridustasemetelt, sest sotsiaalne ettevõtlus on teema, mida saame käsitleda kõigis vanuserühmades. Lisaks veel sotsiaalse ettevõtluse näiteid Eestist ja maailmast, ning ka metoodilisi näpunäiteid, kuidas sotsiaalset ettevõtlust õpetada.

Ühe hea näitena, kuidas koolinoored Eestis sotsiaalset ettevõtlust arendavad, soovin juba praegu välja tuua noorte kogukonnapraktika programmi, mis on seotud ühiskonnaõpetusega. Nende kohta saab täpsemalt lugeda siit . Samuti väärivad tähelepanu eelmisel aastal minu Tartu Ülikooli sotsiaalse ettevõtluse kursusel arendatud  MTÜ Mure pooleks. Toredad noored tegutsevad tänaseks täiel rinnal, proovides lahendada kaastudengite muresid ning nende ettevõtmistega saab kursis olla läbi Facebooki .

Kuid kas teate, milline on Eesti sotsiaalsete ettevõtete seis ja millised on nende ärimudelid? Või kuidas defineerida sotsiaalset ettevõtet Eesti konteksti, või kui sotsiaalselt ettevõtlik on Eesti ühiskond? Ma arvan, et üllatav võib olla mõistmine, et sotsiaalne ettevõtlus on olnud teie kõrval, aga jäänud siiani märkamata. Kas kogukondlik ettevõtlus, mis aitab ühel kogukonnal ellu jääda või lahendab nende probleemi, on sotsiaalne ettevõtlus?

Sotsiaalne ettevõtlus sai alguse XX sajandi teisel poolel ja huvitav on, et seda maailma eri paigus. Eri riikides olid tekkinud erinevad probleemid ja mitmed karismaatilised ettevõtlikud inimesed lõid innovaatilisi lahendusi tekkinud probleemidele. Näidetena võiks välja tuua Ameerika Ühendriigid, kus oli majanduskriis ja mittetulundussektori toetused vähenesid drastiliselt, Lõuna-Euroopas oli vajadus sotsiaalteenuste järgi märgatavalt suurem, kui suudeti pakkude ja Põhjamaades oli heaoluriik muutunud liiga kalliks, lisada võiks veel paljude riikide tohutu vaesuse. Peaaegu kõikides nendes kohtades jõuti samaaegselt ühesele lahendusele – nimelt lahendada ühiskondlikke probleeme kasutades ettevõtlusele omaseid tööriistu ja järgides ettevõtlusprotsessi. Siit kujunes välja sotsiaalne ettevõtlus, mille praktikate eeskuju on järginud ka Eesti sotsiaalsed ettevõtted.

 

Täpsemalt aga juba koolitustel! Registreeru koolitusele koolituskalendris