Mentorite koolitused

Mentorite koolitused aitavad muuta „kõhutunde pealt“ mentordamise süsteemseks ja efektiivseks

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames pakume kahte koolitust ettevõtlusõpet toetavatele mentoritele.  Mentoril on õpetajaga võrreldes hoopis teine roll – mentor aitab õppurite meeskondi läbi oma ettevõtluskogemuse ja praktikate, on noortele inspiratsiooniallikas, väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja.

Koolitustele ootame kõiki ettevõtjaid, kes vastavad jaatavalt vähemalt ühele neist küsimustest:

  • Teile meeldib oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi jagada ning noori inspireerida?
  • Teil on juba veidi kogemust mentorina õpilastiimide juhendamisel ning soovite end valdkonnas täiendada?
  • Soovite panustada Eesti ettevõtluse arengusse ning otsite sobivat väljundit?

Kogemuse kasvades suureneb vajadus mentori tööriistade järele  

Mart Kikas, mentor ja koolitaja

Koolitusele „Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele,“ oodatakse ettevõtjaid ja praktiseerivaid ettevõtlusmentoreid ning koolitajad on EBS juhtivõppejõud Mart Kikas ja Aiki Pärle Eesti Mainorist. Koolitusel ei püüta anda täiendavaid teoreetilisi teadmisi, vaid õpetatakse kolm praktilist tööriista, mis võimaldavad ärimentoril mentorlust süsteemselt ja metoodiliselt praktiseerida.

Koolitaja Mart Kikase sõnul ei ole tihti ka juba kogenud ärimentorite tegevus süsteemne ega metoodiline, vaid pigem nö “kõhutunde pealt”. „Mida suurema praktikapagasiga on ärimentor, seda suuremat vajadust ta süsteemse ja metoodilise lähenemise järele tunneb. See praktiline koolitus/töötuba ka sellise süsteemse ja metoodilise lähenemise annab,“ lubab Kikas.

Mentori ja mentee suhe – kas vana kala õpetab alati nooremat või on ka vastupidi? Õige mentorlusmudel tagab hea koostöö 

Mentorluses on mitmeid lähenemisi, mille hulgast on mõistlik teadlikult valida endale ja menteele sobivad – sellele keskendub teine koolitus Mentori valikud ettevõtlusõppes: mentorlusmudelid,. Koolitaja ja visualiseerija Uku Visnapuu selgitab: „Mul on mentor“ kõlab kaunilt ja väärikalt, kuid sama mittemidagiütlevalt kui „käisin koolitusel“. Koolitaja monoloog oli pikk ja igav? Sütel ikka käisite? Tuli mängida ja rääkida kogemusest? Videotreening oli? Kuidas mentor sind aitab ja mida ta selle eest ise saab?

Uku Visnapuu, koolitaja

Mentorlus on delikaatne mittesümmeetriline partnerlussuhe. Sageli on mentor vanem ja mentee noorem. Vana kala ja valdkonda siseneja, näiteks ettevõtja ja õpilane. Eeldatakse, et mentor on omal alal kogenud, elutark ja moraalseks eeskujuks – või vähemalt üks neist kolmest. Mentori ülesanne on olla menteele arengul abiks, selle käigus õpib ta maailma nägema mentee vaatenurgast. Kui viljakaks kujuneb partnerlus, sõltub kasutatavast mentorlusmudelist, mida võib nimetada ka lihtsalt lähenemiseks mentorlusele.

  • Üks lähenemine on oma eeskuju ja kogemuste lahtimõtestamisega pühendada mentee parimate praktikate saladustesse, rääkida oma ämbritest ja avada järgmisi uksi.
  • Teine on toetada menteed eneseusu ja -kindluse saavutamisel, keskenduda tema potentsiaali avastamisele ja eneseteostusele, julgustada ja tunnustada.
  • Kolmandaks võib aidata menteel end hinnata ja treenida ametikirjeldusele või rollimudelile vastama, suunata sellele toetudes õppima ja harjutama.
  • Neljas on ühiselt uurida mentee praktikat, tema mõtteid ja tundeid seoses sellega, mida ta juba teinud on ja mida kavatseb teha. Seda kutsutakse vahel kriitilise sõbra lähenemiseks ja Uku Visnapuu on peamiselt seda mudelit kasutanud koolitajate, noorsootöötajate ja õppejõudude toetamisel.

Igal mentoril on oma lähenemiste repertuaar ja tema jaoks on mõned mentorlusmudelid loomupärasemad kui teised. Nii nagu iga hea asi liialdusena või vales kohas muutub koormaks, kahjustab ka sobimatu mentorlusmudeli valik suhet. Need neli mentorlusmudelit tulevad koolitusel ka lähema vaatluse alla, õpime ka seda, kuidas menteest lähtudes valida paindlikult sobivat mudelit. Uku Visnapuu koduleht: about.me/uku 

Mõlemal koolitusel saavad osalejad omandatud teadmisi ja tööriistu kohe praktiliste ülesannete kaudu järele proovida ning vastastikku tagasisidet saada.

Koolituskalendriga saab tutvuda ja kõigile koolitustele registreeruda koolituskalendris. 

 

Mentorlus on kahepoolne protsess – kogemuse saavad mõlemad pooled  

Mentorid räägivad oma kogemusest: Harri Tallinn, Aare Raev ja Kristjan Maruste räägivad oma mentordamise kogemusest ja sellest, kuidas tegemist on kahepoolse inspireerimise ja motiveerimisega.

Vaata videointervjuusid siit

Harri Tallinn
Aare Raev 
Kristjan Maruste

 

 Koolitused toimuvad ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames ning nende läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Täienduskoolitus on ette nähtud ettevõtjatele ja ettevõtlusse kaasatud spetsialistidele, Eesti üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpetajatele, kõrgkoolide õppejõududele ja teistele õppetööd läbiviivatele ja õppesse panustavatele isikutele. Koolitused on tasuta.