Hei, 7-26-aastane noor!
!
Ootame Sind osa võtma Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi raames välja kuulutatud ettevõtlikkuskonkursist

Osalemisvorm

Kui osaled meeskonnaga, siis määrab meeskond enda hulgast esindaja, kes täidab kogu tiimi nimel osalemisvormi ja kellega konkursi korraldajad saavad vajadusel ühendust võtta. Sama meeskonnaga ei saa ühte ja sama ideed mitu korda esitada. Küll aga võib eriti tegus meeskond esitada mitu elluviidud ideed.

Pane tähele, et alla 18aastased peavad esitama vanema nõusolekuvormi selleks, et esitatud töö video või pildimaterjale saaks kasutada konkursi kommunikatsiooniks näiteks sotsiaalmeedias või muudes kanalites. Konkursi korraldajad pöörduvad ise nende meeskondade poole, kelle materjale soovitakse kasutada. Oluline on tööde esitamise osas mõelda ka sellele, et videomaterjalides ja fotodel osalejad oleksid teadlikud, mida tehakse ja ei satuks materjalidesse juhuslikult (näiteks suuremate seltskondade filmimisel).Mitmekesi või meeskonnaga konkursitööd esitades tuleb kaaluda, mis vanuserühma see kõige paremini sobib. Näiteks otsusta selle järgi, mis vanuseklassist on enamik idee elluviijaid. Juhul, kui projekti tegemisse kaasatakse nooremaid või vanemaid kaaslasi, siis tuleks tegu esitada vanuserühmas, kuhu sobituvad projekti peamised eestvedajad.

Võistkonna esindaja


Mis kategoorias eduka teo esitad?

ÄRITEGU, mis toob eduSOTSIAALNE TEGU, mis aitab kogukonda

Mis on Sinu teo nimetus/nimi /toode/teenus?

Kirjelda oma ettevõtlikku tegu (kuni 1800 tähemärki)

Kes idee rakendamisest kasu saab või keda see mõjutab ja kuidas?
Millist probleemi see lahendab või leevendab – miks on toode/teenus/algatus/tegevus Sinu arvates vajalik?
Mis on Sinu idees uut?

0

Kirjelda teo elluviimist (kuni 2500 tähemärki)

Mis on sammud ehk tegevused ideest kuni teostuseni?
Kas idee teostusel on mõõdetavaid tulemusi, näiteks oled juba müünud toodet või teenust N ühikut või oled aidanud N arv kogukonnaliikmeid või kuidas ise selle mõju saad hinnata?
Millised olid teo elluviimisel peamised proovikivid (teadmised, oskused, vahendid, raha või muu)?
Kellega koos (lisaks oma meeskonnale) plaanid oma teo ellu viia / oled oma teo ellu viinud?
Kuidas plaanid oma tegu tulevikus jätkata või laiendada?


0

Lisa foto, video või presentatsioon

Siin saad üles laadida fotod (kuni 10tk), video (kuni 5min) või esitluse oma elluviidud ideest ja selle mõjust ning teostamise sammudest). Mitme faili üleslaadimisel paki need enne üleslaadimist zip-konteinerisse. Failipaki piirsuuruseks on 50 MB, lubatud failiformaadid: .jpg,.jpeg,.png,.gif,.pdf,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.odt,.avi,.ogg,.m4a,.mov,.mp3,.mp4,.mpg,.wav,.wmv.

Vali fail
Ühtegi faili ei ole valitud...

 
NÕUSTUN, ET ESITATUD TEGU VÕIB KASUTADA KONKURSI TEAVITUSTEGEVUSES
Kui lubad esitatud tegu kasutada konkursi teavitustegevuses, lubad Haridus- ja Teadusministeeriumil Sinu tegu esile tõsta konkursi kohta teavet jagades. Juhul kui kasutame Sinu esitatud tegu teavituses, siis viitame alati teo autorile ja ei kasuta esitatud tegu ega selle komponente üheski muus kontekstis.)


Võistkonnaliikmete arv


Kui tiimis on rohkem kui 1 liiget, ilmub pärast liikmete arvu valimist iga liikme kohta plokk, kuhu tuleb sisestada liikme nimi, vanus, kool ja klass.

Võistkonna liige 2
Võistkonna liige 3
Võistkonna liige 4
Võistkonna liige 5
Võistkonna liige 6
Võistkonna liige 7
Võistkonna liige 8
Võistkonna liige 9
Võistkonna liige 10
Võistkonna liikmed (rohkem kui 10)