Ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad koolid

Süsteemset ettevõtlikku õpet ja ettevõtlusõpet rakendavad 2016-2019. aasta 3 kvartali seisuga seisuga 238 üldhariduskooli, 18 kutseõppeasutust ja 15 kõrgkooli. Kaardil on näha, kuidas ettevõtlusõpet peavad oluliseks nii väiksemate kui suuremate maakondade koolid. Tabelis on välja toodud kõik  programmi tegevustes osalevad ja ettevõtlusõppeks ettevalmistusi tegevad kui ka ettevõtlusõpet juba rakendavad koolid.

Ettevõtlusõpet rakendavad ja ettevõtlusõppe programmi tegevustes osalevad koolid seisuga 31.05.2019 seisuga. (2019 aasta tervikandmed on kokkupanemisel)

NB! Arvesse on võetud ainult programmi tegevusperioodi jooksul (alates 2016.a)  liitunud koolid.