Eesti ettevõtlikud koolid

Ettevõtlikku haridust ja ettevõtlusõpet rakendavaid koole on 2018. aasta sügise seisuga juba üle 200 ja uusi liitujaid tuleb igas kvartalis hoogsalt juurde. Kaardil on näha, kuidas ettevõtlusõpet peavad oluliseks nii väiksemate kui suuremate maakondade koolid. Allolevas tabelis on välja toodud Edu ja Tegu erinevates tegevustes osalevad koolid ning neid on 356.   

 

Edu ja Tegu võrgustiku koolid 30.09.2018 seisuga, kes on osalenud mõnes Edu ja Tegu programmi tegevuses, nt käinud koolitusel või eelinkubatsiooni programmis või rakendavad süsteemselt ettevõtlusõppe programme.