Teavitus ja tunnustus

Koostöös mitmete partneritega korraldatakse ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet propageerivaid üritusi ja kampaaniaid. Esitatavatest näidetest selgub, kui kasulik on ettevõtlust õppida niihästi neil, kes soovivad end tulevikus näha ettevõtjana, kui ka neil, kellele meeldiks teha palgatööd, olla vabakutseline või kodanikuühiskonna aktiivne liige. Programmi tegevustesse kaasatakse ettevõtjate ja haridusorganisatsioone, ettevõtjaid, õppijaid ja haridustöötajaid, ergutades neid koostööle.

Programmi infomaterjalid:

eestikeelne voldik õppuritele, õpetajatele

venekeelne voldik õppuritele, õpetajatele

eestikeelne voldik ettevõtjatele

venekeelne voldik ettevõtjatele

Ettevõtlusõppe programmi kajastustega meedias ja koostööpartnerite väljaannetes saab tutvuda siin

Tunnustades parimaid õppetöö läbiviijaid, motiveeritakse neid rakendama uusimaid ettevõtlikkust ja ettevõtlust käsitlevaid õppemetoodikaid ja teadmisi. Õpilastiimide ja -ettevõtete tunnustamine innustab õppijaid osalema ettevõtlusõppe programmis ja jätkama ettevõtlusega. Aasta jooksul tunnustatakse tublisid tudengitiime ja õpilasfirmasid. Ettevõtlusõppe programm tunnustab parimatest parimaid 2017. aasta sügisel.

melt_Sisi Reen_IMG_4054 loomehakk_1_auhindade andmine_IMG_1414 16.05 Idee konkurss 4 Melt_zhurii_IMG_3888