Koolitused

August

23.08. ja 29.08.2017 Õppijate meeskondi toetavate juhendajate koolitus kuidas tulemuslikult suunata ja motiveerida, A.Lauteri 3, Tallinn (Estonian Business School)

 

Oktoober

30.10.2017 Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele, A.Lauteri 3, Tallinn (Estonian Business School)

 

November 

3.11.2017, 17.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, (Narva mnt 25, Tallinn, Tallinna Ãœlikool)

 

10.11.2017, 24.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine ülldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, (Narva mnt 25, Tallinn, Tallinna Ülikool)

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.