Koolitused

 

 

Oktoober

9. ja 17.10.2017 Loovustehnikad ettevõtlusõppes Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

13.10.2017 Effectual thinking in music education, how and why? (koolitaja Line Fredens Taanist), Tatari 13, Tallinn (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

16.10 ja 1.11.2017 Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi, Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

27.10.2017 Ettevõte ja ettevõtlus, Lõõtsa 4, Tallinn (Innove)

30.10.2017 Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele, A. Lauteri 3, Tallinn (Estonian Business School)

Ettevõtlikkuspädevus õppeprotsesside kirjeldustes II (hindamine ja tagasiside) Kuupäev ja toimumiskoht täpsustub, (Tartu Ülikool)

 

November 

2. ja 3.11.2017 Info visualiseerimine ja infograafika loomine, Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

3. ja 17.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

9.11.2017 Mentori valikud ettevõtlusõppes: mentorlusmudelidAkadeemia tee 3, Tallinn, (Tallinna Tehnikaülikool)

7. ja 14.11.2017  Sotsiaalne ettevõtlus, (Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

10. ja 24.11.2017 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes, Narva mnt 25, Tallinn (Tallinna Ülikool)

14.11 ja 24.11.2017 Teenusettevõtlus ja teenuste disain, Narva mnt 25, Tallinn ( Tallinna Ülikool)

20.-21.11.2017 Ettevõtluse ja rahatarkuse õpetamine tegevusõppe kaudu, SEB Innovatsioonikeskus, Tornimäe 2, Tallinn (Innove ja JA)

20. ja 29.11.2017 Sotsiaalne ettevõtlus, Ülikooli 20, Tartu (Tartu Ülikool)

27.11.2017 Turg ja turundusLõõtsa 4, Tallinn (Innove)

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.