Oled Sa tööandja või lapsevanem, koolijuht, õpetaja või õppur, noorte konkurentsivõime tööturul ja nende koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid kõiki nii praegusel ajahetkel kui tulevikus.  Vaata, kuidas saad Sina panustada noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja osaleda Eesti liikuma tõmbamises!

Koolijuht, õpetajaloe lähemalt, kuidas õpet ja õppureid ettevõtlikumaks muuta

Ettevõtjaloe lähemalt, kuidas panustada õppe praktilisemaks muutmisse 

Tudeng ja õpilaneloe lähemalt võimalustest oma äriidee arendamiseks

Loe kogu programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi eesmärk on arendada ning levitada ettevõtlusõppe metoodikat, mis toetab noorte ettevõtlikkuse edendamist. Metoodika on suunatud kõigi haridustasemete õpetajatele nende töö lihtsustamiseks, pakkudes mitmekesist meetodite tööriistakasti, millega õppuri ettevõtlikku hoiakut toetada ja teadmisi arendada.

Vaata edasi metoodika kohta

Täienduskoolitused

Täienduskoolitusega tõstetakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus- ja majandusõpetajate, kõrgkoolide ettevõtlusõppejõudude ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjate ja mentorite ettevõtlusõppe alaseid pädevusi. Täienduskoolituses käsitletakse mentorluse, autorikaitse, disaini jm teemasid. Koolitajate meeskonnad koosnevad kõrgkoolide ekspertidest ning ettevõtjatest. Koolitustel on koos õpetajad, õppejõud ja ettevõtjad, et ka üksteisega parimaid kogemusi, teadmisi ja praktikaid jagada ning tõhusamalt koostööd teha.

Täienduskoolituste hea tava  on aluseks koolituste väljatöötamisel ja elluviimisel.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Euroopa komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse. Sinna kuuluvad tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise.

Ettevõtlikkuspädevust saab rakendada ükskõik millisel eesmärgil ja valdkonnas. See ei pea olema kitsendatud ettevõtlusõppe konteksti.  Küll aga on ettevõtlikkuse arendamiseks oluline õppijale pakkuda uudseid olukordi, võimalusi ja tegevusi, mis võimaldavad õppija pidevat arengut. Ja just seepärast usume, et koolid peaksid toetama ettevõtlikkuse arenemist.

Vaata edasi

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Sul on hea äriidee, kuid puuduvad täpsemad teadmised, kuidas sellega edasi töötada? Selleks oleme loonud äriideede arendusprogrammi. Äriideede arendusprogramm STARTER toimub semestripõhiselt, mille jooksul arendavad noored ise oma idee ärimudeliks. Selle ülesehitamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest. Niinimetatud eelinkubatsiooni jooksul on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis, mille raames saavad meeskonnad valdkonnapõhist nõustamist ja täiendavat tuge mentoritelt. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit. Äri alustamisega kaasnevad tavapäraselt ikka mingid kulutused, kuid STARTERi arendusprogrammi tegevustes osalemine on õppuritele tasuta.

Vaata edasi STARTERi kodulehte

Vaata edasi eelinkubatsiooni kohta

Uuringud

Kuidas me teame, milline on praegune olukord? Veelgi enam, kuidas me teame, kas meie programmi mõjul midagi ka muutus?
Selleks korraldame programmi tegevuste sisulise seire ja ettevõtlusõppe alaseid uuringuid. Need annavad sisendit nii ettevõtlusõppe moodulite kui ka kutsestandardites olevate ettevõtlusega seotud pädevuste arendamiseks. Vilistlasuuring selgitab välja vilistlaste rahulolu ettevõtlusõppest saadud teadmiste ja oskustega ning nende hinnangud, milliseid pädevusi tuleks rohkem arendada.

Ettevõtlusõpetajad ja -õppejõud ning teised ettevõtlusõppe asjatundjad saavad arendada oma pädevusi, osaledes rahvusvahelistel konverentsidel ja parimate kogemuste vahetamise õppereisidel.

Vaata edasi

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame parimaid õppetöö läbiviijaid, motiveerides ka teisi rakendama uusimaid ettevõtlikkust ja ettevõtlust käsitlevaid õppemetoodikaid ning praktikaid. Õpilastiimide tunnustamine innustab õppijaid osalema ettevõtlusõppe programmis ja jätkama ettevõtlusega. Mentorid ja teised ettevõtlusõppesse panustajad väärivad tunnustamist hariduse praktiliseks muutmise ja õpilaste innustamise eest.

Korraldame õppuritele, õpetajatele, ettevõtjatele ja teistele haridusse panustavatele osapooltele ettevõtlikkust initsieerivaid teavitusüritusi ja kampaaniaid, koostame teavitusmaterjale.

Vaata edasi

Programmi toetavad:

Järgmised uudised

Vaata kõiki uudiseid

Loe värsket ettevõtlusõppe Uudiskirja!

12.aprill 2018

Uudiskirjas saab ülevaate ettevõtlusõppe arengutest erinevatel haridustasemetel. Õpetajatele on valminud moodulid ja muud vajalikud abimaterjalid ettevõtlusõppe läbiviimiseks,  materjalid on suures osas juba kodulehel ja õpikeskkondades avaldatud, lisaks pakub programm koolitusi ja tuge rakendamisel. Ettevõtlike koolide hulk aina kasvab ja noori läbi õpilasfirma või STARTER programmi ettevõtlusega katsetajaid lisandub igal aastal juurde. Kõrgkoolide koostöövõrgutiku tulemusena rakendavad […]

Vaata edasi
 • < 2018 >
  jaanuar 08 - jaanuar 14
  • 08
   No events
  • 09
   No events
  • 10
   No events
  • 11
   No events
  • 12
   No events
  • 13
   No events
  • 14
   No events